ایوب شنگه

کارشناس گفتار درمانگر

خانه Team دکتر ایوب شنگه

دکتر ایوب شنگه

گفتار درمانگر


واجد شرایط

شماره نظام پزشکی :۱۷۷۶

اطلاعات تماس

شنبه - پنجشنبه 09:00 - 20:00

دکتر ایوب شنگه

گفتاردرمانگر بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی تهران
گفتاردرمانگر بیمارستان فوق تخصصی اعصاب روان ۵۰۵ تهران
گفتاردرمانگر بیمارستان فوق تخصصی بازرگان تهران
گفتاردرمانگر مرکز ngo توانیاب تهران و مرکز توان افزا
درمانگر مرکز جسمی حرکتی حسام ارومه
درمانگر مرکز جسمی حرکتی رازک ارومیه
درمانگر مدارس استثنایی آموزش پرورش ارومیه
دارنده مدرک تخصصی نوروتراپی عصب شناختی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
نوروتراپیست

امتیاز خود را ثبت کنید!
[تعداد رای: 1 میانگین: 5]